Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

Sesja weekendowa "Więź - zniewolenie czy szansa rozwoju?"

Już w najbliższy piątek rozpocznie się sesja weekendowa "Więź - zniewolenie czy szansa rozwoju?", którą poprowadzą p. Katarzyna Cholewa, psychoterapeuta oraz o. Kazimierz Trojan SJ. Na sesję zapraszamy osoby, które pragną w atmosferze skupienia i modlitwy pochylić się nad więzią, jako bazowym elementem rozwoju człowieka i czynnikiem chroniącym i wspomagającym dojrzewanie. W ramach sesji będzie możliwość przyjrzenia się swojej relacji z Panem Bogiem i więzi z bliskimi osobami. Będzie też okazja do poznania i przemodlenia procesu odbudowy więzi w formacji zakonnej i kapłańskiej.

Serdecznie zapraszamy!

Zamieszczamy program sesji do pobrania.

Świadectwo siostry Marty

 


Zachęcamy do przeczytania świadectwa siostry Marty, a także innych osób uczestniczących w rekolekcjach w naszym domu. Inne świadectwa dostępne są w menu górnym - Dom Rekolekcyjny - Świadectwa.

Doświadczenie uzdrawiającej mocy Jezusa w praktyce Ćwiczeń duchownych Św. Ignacego z Loyoli

Z Ćwiczeniami duchownymi św. Ignacego z Loyoli zetknęłam się po raz pierwszy kiedy w wieku 20 lat stawałam przed wyborem swojej drogi życiowej i decydując się na życie zakonne rozpoczynałam moją formację zakonną. Nigdy wcześniej nie słyszałam o duchowości ignacjańskiej lecz tak się złożyło, że Zgromadzenie do którego wstępowałam opierało się właśnie na duchowości św. Ignacego z Loyoli, z tego też względu w mojej formacji zakonnej od samego początku była obecna praktyka codziennej medytacji Słowa Bożego oraz rachunku sumienia, tak bardzo zalecanego i cenionego przez św. Ignacego.
Rekolekcje ignacjańskie, które odprawiałam rok rocznie w ciągu mojej formacji zakonnej ukazywały mi raz po raz ich wielką skuteczność w dążeniu do uporządkowania mojego życia, które z wielu powodów było naznaczone bolesnymi doświadczeniami życiowymi, a które z wielkim zapałem i entuzjazmem pragnęłam oddać Chrystusowi. Odczuwałam, że poszczególne etapy Ćwiczeń duchownych rozpoczęły we mnie długi proces uzdrowienia wewnętrznego, którego potrzebowałam, aby móc poznać prawdziwe oblicze Boga, które było we mnie wyraźnie zafałszowane i poranione.

Czytaj więcej: Świadectwo siostry Marty

Dni skupienia dla kapłanów diecezji Bielsko-Żywieckiej

Zapraszamy serdecznie kapłanów diecezji Bielsko-Żywieckiej na dni skupienia do naszego domu rekolekcyjnego.

Prowadzący: Ekipa Domu Rekolekcyjnego

Duchowość i forma:  Dzień skupienia; czas modlitwy i refleksji nad duchowością i posługą kapłańską w nawiązaniu do Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli. 

Skupienie będzie składać się z dwu części: pierwsza część będzie miała charakter modlitewny (modlitwa brewiarzowa, wprowadzenie do modlitwy osobistej, modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem, okazja do spowiedzi lub rozmowy duchowej). Następnie, po przerwie na kawę, nastąpi część druga: konferencja ascetyczna z możliwością zadawania pytań oraz dyskusji.

Terminy i tematy:

1 czerwca 2015, poniedziałek: Wprowadzenie do modlitwy: Miłość, która zawsze przebacza; Temat konferencji: Sakrament pojednania - najpiękniejsza i najtrudniejsza posługa kapłańska. Prowadzi: ks. Józef Augustyn SJ.

28 września 2015, poniedziałek. Wprowadzenie do modlitwy: Ignacjański rachunek sumienia. Teoria i praktyka; Temat konferencji: Ewangeliczna kontemplacja według Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli przygotowaniem do głoszenia Słowa Bożego.

Rekolekcje kapłańskie:

15 – 18 listopada, niedziela-środa. Prowadzi ks. Stanisław Łucarz SJ.

Godziny skupienia: 14.30 – 18.30.

Koszt: dobrowolna ofiara

Zapisy: Mailowo lub telefoniczne na adres podany wyżej

Więcej informacji można znaleźć na: http://diecezja.bielsko.pl/ oraz  www.czechowice.jezuici.pl

Ocieplanie stropu

Korzystając z przerwy w rekolekcjach kontynuujemy remonty Domu Rekolekcyjnego. Aktualnie trwają prace nad ociepleniem stropu.