Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

Kontynuujemy prace w Domu Rekolekcyjnym i w ogrodzie

Po dwóch i pół miesiąca ukończyliśmy kolejny etap prac przy ocieplaniu elewacji Domu Rekolekcyjnego. Prawie gotowa jest południowa i zachodnia ściana nowej części DR (oprócz przyziemia). To nieco więcej niż połowa przewidywanych prac. Rozebrane zostały rusztowania i odsłoniły otynkowaną już, dwukolorową ścianę. Dzisiaj tj. 18. maja rozpoczęliśmy montaż rusztowania na pozostałej części elewacji. 
Jednocześnie od strony ulicy Klasztornej po oczyszczeniu ziemi z samosiejek posadziliśmy długi rząd iglaków. Gdy nieco podrosną zasłonią ogród od strony północnej. 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i zapewniamy o naszej modlitwie. 

Obchody 70. rocznicy powstania oddziału NSZ pod dowództwem kpt. Henryka Flame "Bartka"

W sobotę 2. maja 2015 w kaplicy św. Józefa naszego Domu Rekolekcyjnego odbyła się Msza św. z okazji obchodów 70. rocznicy powstania oddziału Narodowych Sił Zbrojnych działającego w latach 1945-1947 pod dowództwem kpt. Henryka Flame "Bartka". Mszy św. przewodniczył o. Kazimierz Trojan SJ. Po Mszy św. uczestnicy przemaszerowali na ul. Kolejową pod "cień" Pomnika Wolności. O godz. 16:30 w Miejskim Domu Kultury miało miejsce spotkanie środowiskowe Zgrupowania Partyzanckiego "Bartka": kombatantów, członków rodzin, naukowców, rekonstruktorów, sympatyków - połączone z koncertem Andrzeja Kołakowskiego. 

Ptasie koncerty

Za oknami naszego domu coraz piękniej. Park pełny jest zieleni i wiosennych kolorów. Mieszkają tu nie tylko wiewiórki, ale także różne ptaki, które urządzają swoje koncerty. Ta muzyka wyjątkowo sprzyja wyciszeniu, modlitwie, spotkaniu z Bogiem.

Autor całej rzeczywistości, całej prawdy i całego poznania

„Jezuickie wychowanie uznaje Boga jako Autora całej rzeczywistości, całej prawdy i całego poznania”  (p.23) - te słowa możemy przeczytać w dokumencie Towarzystwa Jezusowego poświęconemu edukacji ignacjańskiej: „Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania”. Dokument ten, jak i: „Pedagogia ignacjańska  podejście praktyczne” znajdują się pod wspólnym tytułem, w książce: „Podstawy edukacji ignacjańskiej” (WAM, Kraków, 2006 r.).
    Pierwszy z dokumentów, „Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania”, obejmuje 9 rozdziałów. Przedstawiają one kluczowe wartości ignacjańskiej edukacji. Pierwszy z nich odnosi się do Boga: „Jest On obecny i działa w całym stworzeniu: w naturze, w historii i w osobach. Dlatego jezuickie wychowanie afirmuje radykalną dobroć świata „obdarzonego wielkością Boga” i uważa każdy element stworzenia za godny studium i kontemplacji oraz zdolny i podatny do nieograniczonych badań” (p.23). Pełniejsze poznawanie stworzenia, świata, które umożliwia uczniom szkoła, powinno przynosić ze sobą nie tylko wiedzę, ale i radość życia, pragnienie pogłębiania danej dziedziny nauki (p. 24). Czy tak jest? Współczesne odkrycia naukowe z fascynacją przedstawiają nam świat, w którym panuje porządek i logika, w którym najmniejszy przedmiot stworzony jest z tej samej materii, tworzącej gromady galaktyk, atomu -  „A widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Ks. Rdz. 1, 31).
Medycyna od lat podziwia precyzję działania i współpracę różnych układów organizmu człowieka. Nauka ta dokonuje ciągle nowych odkryć, tworząc odpowiednie określenia i nazwy - „Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się jaką on da im nazwę” (Ks. Rdz. 2, 19) -  Rola człowieka jako odkrywcy i tego, który nadaje nazwy rzeczom, zjawiskom jest ciągle aktualna.
Czy współczesna szkoła, którą w ogromnej większości tworzy społeczność chrześcijan, powinna pomijać milczeniem Autora wszelkiej wiedzy i poznania? Czy może stawiać człowieka na miejscu Boga, z milczącym pominięciem Stwórcy? Czy omijanie informacji odnoszących się do życia religijnego, duchowego, wiary w Boga wielu naukowców, twórców kultury (M. Kopernik, B.Pascal, I. Newton, J. S. Bach, A. M.Amper, L. Pasteur,G.Mendel,C.K.Norwid...) można nazwać pełnym przekazem informacji, wiedzy o ich życiu i dokonaniach?
    Ignacjańska pedagogia ukazuje również „każdego wychowanka jako istotę osobiście ukochaną przez Boga” (p.25), obdarzoną przez Niego talentami, których rozwój jest celem jezuickiego wychowania (p.25). Miłość Boga do człowieka i jego niepowtarzalność leży u podłoża postawy wychowawców wobec wychowanków, określanej jako „cura personalis”  uwaga i troska o każdą osobę (p.43-44).
Bóg, który jest Stwórcą całej rzeczywistości, praw natury, fizyki, piękna przyrody, jest Źródłem uwagi i troski względem każdego ucznia.

Agnieszka Bieniek
Przyjacielskie Echo nr 11